Skip to content

Gaeilge

Fáilte chuig ár Láithreán Gréasáin. Tá súil againn léargas níos fearr a thabhairt díobh ar ár nGnólacht agus ar na seirbhísí gairmiúla éagsúla is féidir lenár bhfoireann a sholáthar duit.

I Garvey Moran caithimid an t-am chun tuiscint a fháil ar riachtanais ár gcliant a bhíonn ag athrú go síoraí. Is é an misean atá againn seirbhísí a chuir ar fáil a sholáthraíonn breisluach ar bhonn leanúnach chun freastal ar na riachtanais sin a bhíonn ag athrú. Creidimid i gcur chuige pearsanta agus is iad na comhpháirtithe an príomhphointe teagmhála lenár gcliant.

Sa chás go mbeidh aon cheisteanna agat maidir le haon ghné de na seirbhísí cuntasaíochta nó de na réitigh a bhfuil breisluach leo a sholáthraímid, téigh i dteagmháil linn le do thoil chun cruinniú a shocrú. Is féidir leat dul i dteagmháil linn ag +353 (0)1 574 3574 nó seol ríomhphost chuig, info@garveymoran.ie

I 2008 ainmníoch Garvey Moran ar an liosta Barr 50 Gnó le Gaeilge. Tugann an gradam seo aitheantas do gnólachtaí a léiríonn úsáid ghníomhach na Gaeilge. I Garvey Moran déanaimd gach iarracht réimse seirbhísí cuntasaíochta a sholáthar trí mhéan na Gaeilge.